#MyFuckingTools

Infogram – Tạo biểu đồ, Infographic,… với hiệu ứng và số liệu đẹp.
DrawIO – Vẽ sơ đồ một cách đơn giản và miễn phí, lưu vào các CloudDrive phổ biến.
PowToon – Tạo Video thuyết trình động, Video tổng hợp sau khi thuyết trình.
SmallPDF – Chuyển đổi các loại file sang PDF và ngược lại.
GoSpaces – Tạo Logo miễn phí nhanh chóng.

 

Canva – Thiết kế ấn phẩm truyền thông đẹp, ảnh bìa, ảnh nền đẹp.
Piktochart – Tạo Infographic đẹp mắt
CSS3Gen – Tạo Button,… Lấy CSS và HTML